Πολιτική Απορρήτου

Α. Εισαγωγή

Το απόρρητο των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας (https://energy883.gr/), είναι πολύ σημαντικό για εμάς και είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του. Η ιστοσελίδα ανήκει και διαχειρίζεται από την εταιρία “ENERGY MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”, ιδιοκτήτρια εταιρία του ραδιοφωνικού σταθμού με διακριτικό τίτλο “Energy 88,3 fm”, με έδρα την Βέροια του Νομού Ημαθίας, με διεύθυνση Βικέλα 3 – ΤΚ 59132, με ΑΦΜ 802348106, ΔΟΥ Βέροιας και αριθμό ΓΕΜΗ 174769726000. Η πολιτική μας, εξηγεί πως θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Η συναίνεσή σας στη χρήση των cookies σε συμφωνία με τους όρους της πολιτικής μας κατά την πρώτη σας επίσκεψη στην ιστοσελίδα, μας επιτρέπει τη χρήση cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

Β. Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Οι παρακάτω τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλεγούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν:

1- Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας μεταξύ των οποίων η διεύθυνση IP σας, η γεωγραφική σας τοποθεσία, ο τύπος και η έκδοση του περιηγητή σας και το λειτουργικό σας σύστημα.
2- Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση της ιστοσελίδας περιλαμβάνοντας την εξωτερική πηγή, τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τη διαδρομή πλοήγησης στην ιστοσελίδα.
3- Πληροφορίες που εισάγετε κατά τη χρήση υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας.
4- Πληροφορίες που προκύπτουν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, όπως πότε, πόσο συχνά και κάτω από ποιες συνθήκες τη χρησιμοποιείτε.
5- Πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία σας με εμάς μέσω email ή μέσω της ιστοσελίδας, περιλαμβάνοντας το περιεχόμενο επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα (metadata).
6- Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία, μας στέλνετε.

Γ. Χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε εμάς, χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται από αυτή την πολιτική στις σχετικές σελίδες της ιστοσελίδας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες για τους παρακάτω σκοπούς:

1- Διαχείριση της ιστοσελίδας και της επιχείρησης μας.
2- Προσωποποιημένη διαμόρφωση της ιστοσελίδας για εσάς.
3- Ενεργοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων υπηρεσιών σας στην ιστοσελίδα μας.
4- Αποστολή μη διαφημιστικών επικοινωνιών.
5- Αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email σχετικά με τα αιτήματά σας.
6- Παροχή στατιστικών δεδομένων των χρηστών μας σε τρίτα μέρη (τα οποία δεν θα είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν κανένα χρήστη από αυτές τις πληροφορίες).
7- Διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλατε οι ίδιοι ή σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας.
8- Διατήρηση της ασφάλειας της ιστοσελίδας και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης.
9- Επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής της ιστοσελίδας μας.
10- Άλλες χρήσεις.

Αν υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας, θα δημοσιεύσουμε ή θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε συμφωνία με την αδειοδότηση σας. Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιορίσουν τη δημοσίευση των πληροφοριών σας στην ιστοσελίδα μας και μπορούν να διαμορφωθούν χρησιμοποιώντας τον έλεγχο απορρήτου στην ιστοσελίδα. Δεν θα διοχετεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς τη συναίνεσή σας σε κανένα τρίτο μέρος ή σε οποιαδήποτε εμπορικό τμήμα τρίτου μέρους.

Δ. Κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους μας, τα στελέχη μας, τους επαγγελματικούς συμβούλους μας και τους εκπροσώπους μας, όπως απαιτείται για τους σκοπούς που αναφέρει η παρούσα πολιτική.

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες:

1- Στο μέτρο που απαιτείται βάσει νόμου.
2- Σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία.
3- Με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου).
4- Σε οποιονδήποτε βάσιμα πιστεύουμε ότι μπορεί να ανήκει στη δικαστική η οποιοδήποτε άλλη αρμόδια αρχή σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών στην περίπτωση που θεωρούμε ότι η αντίστοιχη αρχή θα απαιτήσει την κοινοποίηση των συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών.

Επίσης, όπως αναφέρεται στην παρούσα πολιτική, δεν θα παρέχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρα.

Ε. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

1- Η Ενότητα Ε ορίζει τη διαδικασία και την πολιτική διατήρησης προσωπικών δεδομένων, που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις σχετικά με τη διατήρηση και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.
2- Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιοδήποτε σκοπό δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο διάστημα είναι απαραίτητο για αυτό το σκοπό.
3- Παρά τις υπόλοιπες διατάξεις που προβλέπει η Ενότητα Ε, θα διατηρήσουμε έγγραφα (μεταξύ των οποίων και ηλεκτρονικά έγγραφα) που περιέχουν προσωπικά δεδομένα στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο. Αν θεωρούμε ότι τα έγγραφα μπορεί να σχετίζονται με οποιαδήποτε νομική διαδικασία σε ισχύ και με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου).

ΣΤ. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

1- Θα λάβουμε τις απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών σας δεδομένων.
2- Θα αποθηκεύσουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στους ασφαλείς (προστατευμένους με κωδικό και τείχος προστασίας) διακομιστές.
3- Αποδέχεστε ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου.

Ζ. Τροποποιήσεις

Μπορεί να ενημερώνουμε την πολιτική μας κατά καιρούς δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση στην ιστοσελίδα μας. Θα πρέπει περιστασιακά να ελέγχετε τη σελίδα ώστε να σιγουρευτείτε ότι κατανοείτε οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική μας. Μπορεί να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στην πολιτική μας μέσω email.

Η. Τα δικαιώματα σας

Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας. Εν ολίγοις, δεν μπορούμε να διαγράψουμε δεδομένα που είναι ζωτικής σημασίας για εσάς που είστε ενεργός χρήστης (δηλαδή βασικές πληροφορίες λογαριασμού, όπως μια διεύθυνση email).

Εάν επιθυμείτε να διαγραφούν όλα τα δεδομένα σας, δεν θα μπορούμε πλέον να σας προσφέρουμε καμία υποστήριξη ή άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με το προϊόν.

Θ. Τρίτοι ιστότοποι

Η ιστοσελίδα μας, περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους σε, και πληροφορίες από, τρίτους ιστότοπους. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές προστασίας και τις πρακτικές τρίτων μερών.

Ι. Cookies

Η ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μία σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται μέσω ενός διακομιστή και αποθηκεύεται στον περιηγητή. Το αναγνωριστικό κατόπιν αποστέλλεται πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που ο περιηγητής ζητά μία σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies μπορεί να είναι είτε “μόνιμα” ή cookies “σύνδεσης”: ένα μόνιμο cookie αποθηκεύεται σε έναν περιηγητή και παραμένει σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης του, εκτός αν διαγραφεί νωρίτερα από το χρήστη, ένα cookie σύνδεσης, από την άλλη, θα λήξει με το τέλος της σύνδεσης του χρήστη, όταν κλείσει ο περιηγητής. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν το χρήστη αλλά τα προσωπικά δεδομένα σας που διατηρούμε μπορεί να συνδέονται με δεδομένα που αποθηκεύονται ή ανακτώνται από cookies. Χρησιμοποιούμε μόνιμα cookies που αποθηκεύονται σε έναν περιηγητή και παραμένουν σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.

Χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας Google Analytics, Adwords, CloudFlare (cduid), PHPSESSID, Statcounter, Essential Grid, για να αναγνωρίζουμε έναν υπολογιστή όταν ένας χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα, να εντοπίσουμε τους χρήστες κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας, να αναλύσουμε τη χρήση της ιστοσελίδας, να διαχειριστούμε την ιστοσελίδα, να προστατευτούμε από απάτη και να βελτιώσουμε την προστασία της ιστοσελίδας, να προσωποποιήσουμε την ιστοσελίδα για κάθε χρήστη και να στοχεύσουμε διαφημίσεις που μπορεί να ενδιαφέρουν συγκεκριμένους χρήστες

Οι περισσότεροι περιηγητές, σας επιτρέπουν να μη δεχτείτε cookies. Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοσελίδων. Αν αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας. Μπορείτε να διαγράψετε cookies ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας. Η διαγραφή όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοσελίδων.

ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εδώ και 15 συνεχόμενα χρόνια, ο Energy 88,3 είναι το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στο Νομό Ημαθίας και μάλιστα με πολύ μεγάλη διαφορά από τα άλλα ραδιόφωνα!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ

Διαφημιστείτε έξυπνα, οικονομικά & με σίγουρη απήχηση! Επικοινωνήστε με τον Energy 88,3 και θα βρούμε μαζί το διαφημιστικό πακέτο που ταιριάζει στη δική σας επιχείρηση!

Energy 88,3 | Βικέλα 3, Βέροια 59132 | 2331073883 | [email protected] |        6981 883 883

Energy 88,3 © 2024 - All rights reserved | Πολιτική Απορρήτου | Εταιρεία

ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εδώ και 15 συνεχόμενα χρόνια, ο Energy 88,3 είναι το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στο Νομό Ημαθίας και μάλιστα με πολύ μεγάλη διαφορά από τα άλλα ραδιόφωνα!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ

Διαφημιστείτε έξυπνα, οικονομικά και με σίγουρη απήχηση! Επικοινωνήστε με τον Energy 88,3 και θα βρούμε μαζί το πακέτο που ταιριάζει στη δική σας επιχείρηση!

Energy 88,3

Βικέλα 3 - Βέροια 59132

[email protected]

23310 73 883  

6981 883 883

   

Energy 88,3 © 2024 - All rights reserved